Vocaal Musiceren

More Than You Know


Dit lied is erg geschikt door de hoeveelheid herhaling die erin zit en doordat de tekst niet echt snel gaat. 

Hieronder in de Prezi is zichbaar hoe de opbouw van de les is gemaakt, maar de volledige lesvoorbereiding is ook beschikbaar op aanvraag. 


Krantenwijk

Dit lied van Boef en Lil' Kleine is niet het eerste lied waar je aan denkt om te behandelen in de klas, alleen al vanwege het taalgebruik. Maar wil je toch goed aansluiten bij de belevingswereld van je leerlingen, is de kans groot dat je toch bij deze artiesten uit komt. 

Hoe los je dat op? Door deze les te gebruiken! Het ongepaste taalgebruik is er deels uitgehaald en deels gecensureerd. Hieronder in de Prezi kun je zien hoe. De volledige lesvoorbereiding is beschikbaar op aanvraag.